Cậu bé lai và nàng Công chúa

Ngoài Bờ Đông Là Mặt Trời là một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Những tình cảm hay những yêu thương của nó đều gắn liền với lịch sử, với tư duy về thiên hạ, về quyền lực, chiến tranh cùng hòa bình, hạnh phúc và nỗi đau. Để rồi sau đó, những cảm xúc yêu [...]