[TCCT stage] Em tôi!!!!!!!!!!!!

Vốn dĩ chỉ là ngang qua page TCCT stage xem tạo hình các acc, vô tình nhìn được bức ảnh này.   credit: @全职高手   Đây là Phong Mang Tuệ Kiếm.   Đây chính là tài khoản Phong Mang Tuệ Kiếm của VU PHONG.   Của Vu Phong...   Kỳ thực iêm cũng không rõ [...]