[Lộng Triều] chương 4

~ Mục lục ~ Lời editor: Chương này có lẽ là chương cuối Bu kịp edit trong năm nay nha, sang năm tái kiến. Yêu Liên, yêu tác giả, yêu Hoàng Chu, yêu mọi người. Nhân tiện, chương 4 nói rất nhiều đến các địa danh, cùng một số đặc điểm của Zurich-thành phố lớn [...]

[Manhua review] Once Again_Nuối tiếc muộn màng

Trái bóng được sút lên không trung, nhưng lần này, nơi nó đáp xuống, trống rỗng. Anh gặp được em, nhưng lần này, em bỏ lại anh với ký ức và một linh hồn, trống rỗng.   Artist: Fen Xi Shen Lei   Genres: drama, josei, slice of life, romance   Summary: Nguyên Cát, giám [...]