[Lảm nhảm] Pen pal thời @

À thì chẳng qua là suốt những năm tháng Tiểu học rồi Trung học Cơ sở, mỗi lần mở sách tiếng Anh ra là mình lại bắt gặp những bài đọc hiểu dài cỡ trăm rưỡi hai trăm từ của một bạn Ba hay Lan nào đó gửi cho những người bạn qua thư-pen pal. [...]