[Hàn Văn Thanh] Chỉ anh hiểu

Chúc mừng sinh nhật vì thần hộ mệnh của em. Hàn Văn Thanh, tuổi mới vui vẻ, vững tin vào tương lai, Vinh Quang chờ anh đoạt cúp. Kỳ thực ra chúng ta đều đang chạy theo quá khứ của mình. Mùa hè năm nay sắp tới rồi, anh nâng cúp vô địch lên, xung [...]