[TCCT_Hoàng Dụ Hoàng] Tên người yêu dấu

Author: Bu Genres: BL, fluffy, oneshot Fandom: Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp Lam Pairing: Hoàng Dụ Hoàng Summary: Hoàng Thiếu Thiên chấp nhận thử thách được đặt ra bởi em gái của Dụ Văn Châu: Với mỗi chữ cái trong tên người yêu, hắn cần đưa ra một đặc điểm tính cách hoặc [...]