[Bakugou Katsuki] Kacchan trong mình là…

Lời đề Lâu lắm rồi mới có một nhân vật manga – anime làm mình thực sự muốn viết tặng đôi dòng lảm nhảm như cậu Nổ nhà BnHA, chắc tại vì cậu vừa giống mình, vừa khác mình đến độ khó tin. Lúc bắt đầu gõ những chữ đầu tiên trong bài bình loạn [...]