[Thử Miêu] Xuân đáo hoa khai_Duyên tàn phận tận

Author: Yamabuki aka chủ nhà Pairing: Thử Miêu Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu Genre: boyslove, đồng nhân Thất Hiệp Ngũ Nghĩa Summary: hồng hạnh lại nở mà bóng người chẳng còn, duyên phận một kiếp có cũng hoá không. Chi bằng hẹn nhau nơi cát bụi, để lại duyên trần cho hậu bối se [...]