Fanfiction

[Thử Miêu] Xuân đáo hoa khai_Duyên tàn phận tận

[TCCT_Hàn Diệp] Cuộc sống thường ngày của Diệp Bất Tu và Hàn Ví Tiền

[TCCT_Tán Tu Tranh] Lời tự thuật của một linh hồn

[TCCT_Diệp Hàn BG] Moments of Love

[TCCT_Nhất Diệp-Mộc Vũ] Cũ

[TCCT_Hàn Văn Thanh trung tâm] HÀN VĂN THANH

[TCCT_Tán Tu Tán] Tình đầu

[TCCT_Diệp Tu trung tâm] TỰ TRUYỆN

[TCCT_Hoàng Thiếu Thiên x OC] YÊU ANH

[TCCT_Tu Tán Tu] 30-day OTP Challenge

[TCCT_Hoàng Dụ Hoàng] Tên người yêu dấu

[BnHA_BakuDeku] Những kẻ lạc lối trong tình yêu

[InuYasha_SessKagu] Sổ tay gia đình

[A.Z_InaSlaine] Cực quang