Bình loạn

Đu đủ để phê, phê để cảm nhận.

Ngoài Bờ Đông Là Mặt Trời

Tên sách: Ngoài Bờ Đông Là Mặt Trời

Tác giả: Trường An

NXB: NXB Trẻ

Lưu ý: Các bài reviews chỉ mang nhận định chủ quan.

  1. Cậu bé lai và nàng Công chúa

Toàn Chức Cao Thủ

Tác giả: Hồ Điệp Lam

Trans: SLL Liều MạngThiên Cơ Bất Giải

Chào anh – Hàn đội, tín ngưỡng của tôi. — Cho xin lá đu đủ

Bình loạn mắc rại về Tô Mộc Thu: SumuQiu and the untold rumours

[TCCT stage] Em tôi!!!!!!!!!!!!

Đồng nhân hòa chính văn chi Tu Tán Tu

[Hàn Văn Thanh] Chỉ anh hiểu

Manga/Manhwa/Manhua/Webtoon/Comics

[Manhua review] Once Again_Nuối tiếc muộn màng

[Bakugou Katsuki] Kacchan trong mình là…